Zwrot towaru
Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, korzystającego ze Sklepu https://oswietlenie.dom.pl, dokonującemu w nim zamówień, a nieprowadzącemu działalności gospodarczej, na podstawie przepisów prawa - transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zgodnie z Art. 28 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Klienta w przypadku sprzedaży jednego towaru lub daty otrzymania ostatniej partii zamówienia w przypadku gdy zamówione produkty danego zamówienia zostają dostarczane osobno lub partiami.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy przekazać pisemnie na adres:

IMO sp. z o. o.,
Kokanin 84b,
62-817 Żelazków

lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: sklep@dom.pl

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się poniżej.
Zakupiony towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, a przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć, zapewniając brak uszkodzeń podczas transportu.
Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
Szczegółowe warunki zwrotu produktów znajdują się w regulaminie.
W celu ustalenia szczegółów zwrotu lub wymiany towaru, prosimy o kontakt z naszym Konsultantem. Tel: 22 266 0 808

IMO Sp. z o. o.
Kokanin 84B
62-817 Żelazków
sklep@dom.pl

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
W takim przypadku Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o odstąpieniu przez Kupującego.

Kupujący ma obowiązek zwrotu kupionej rzeczy maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego lub w inny sposób za zgodą Kupującego. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie z tego tytułu żadnych opłat.

Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

Sklep zobowiązuje się do potwierdzenia na trwałym nośniku (poczta, e-mail) otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Przesyłka powinna zostać nadana na adres:


IMO Sp. z o.o. Dział Reklamacji

Kokanin 84B,

62-817 Żelazków

PRZYKŁADOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

IMO Sp. z o. o.
Kokanin 84B
62-817 Żelazków
sklep@dom.pl

Ja .......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących przedmiotów
......................................................................................,
......................................................................................,
numer oferty/zamówienia ..........................................................
Data zawarcia umowy to ............................................, data odbioru ..............................................
Imię i nazwisko ......................................................
Adres ..........................................................................................................
Data ....................................................